Automatická kresba
Lektorka: Dagmar Polívková

Malování a kreslení je jejím projevem již od dětství. Používá terapii  EVA&EVH VERTIKÁLNÍ ANALÝZU A LÉČENÍ ČLOVĚKA VE VŠECH JEHO ROVINÁCH (Effective Vertical Healingof Human and Effective Vertical Complex Healingof Human)  s její pomocí je možné odstranit různé typy zábran, překážek či bloků a to ve všech rovinách člověka. Dále terapii RFL - CESTU RODU (Road of Family Line) -při problémech, které se váží k rodu zlepšuje vztahy v současné rodině.

  • Kresba je přirozený projev člověka stejně jako zpěv a tanec. Stejně jako se umíme uvolnit tancem, zpěvem, poslechem hudby, můžeme použít tužku a papír. Kresba je jen další forma relaxace a meditace. Automatická a intuitivní kresba je tvořivá schopnost každého člověka. Nejde o výtvarně dokonalou kresbu – obraz, ale o uvolnění, oproštění od všech myšlenek a naladění se na své Vyšší Já, duchovní původce.
  • Otevírá možnost sebeléčení, zharmonizování vztahů, prostředí, pomůže nám vyléčit bolest, smutek. Kresba uvolňuje a čistí nitro i Duši člověka od strachu, emocí, hlubokých zranění či těžkých myšlenek. Nepotřebujeme vytvořit umělecké dílo, ale intuitivně přenést problém na papír v reálné podobě a s nadhledem pak najít cestu k řešení. Kresba sděluje člověku informace pomocí symboliky vytvořené formou energetické kresby, tvarem, barvou, umožňuje nám získat z našeho podvědomí, symbolickou intuitivní odpověď pro daný problém, skryté informace, to co nechceme, nedokážeme vidět. Pomocí kresby můžeme vyřešit svoje vnitřní traumata, hluboká zranění, problematické situace a dosáhnout uvolnění na všech úrovních našeho bytí, přenést negace zevnitř ven.
  • Každý, kdo se touto metodou zaobírá, má svůj osobitý styl, jinou formu energetické kresby. Člověk zobrazuje to, co je zrcadlem jeho vnitřního já, jeho poznání, způsobu myšlení, nasměrování na životní cestě. Skrze automatickou kresbu je možné naučit se pomáhat sobě a druhým lidem, léčit sebe a druhé. Tím, že dokážeme vidět sebe v různých úrovních, rovinách a hlubinách našeho bytí, dokážeme pochopit složitost lidského bytí a lidských povah.
  • Harmonizační či intuitivní energetické obrázky a mandaly působí na emocionální i fyzické úrovni. Člověk vnímá energii, která z obrázků vyzařuje a která spouští léčebný proces na psychosomatické úrovni problému a to již při jejich tvorbě. Obrázek je námi vytvořený biorezonátor na uzdravení konkrétního pro nás jinak neřešitelného problému.
  • Automatickou kresbu je možno používat nejen jako terapii, ale i jako diagnostickou metodu. Diagnostická kresba zachycuje zdravotní stav na tělesné, psychické i energetické rovině. Zachycují se informace o dřívějších nebo právě probíhajících změnách, které se promítají do informačního pole člověka. Již při diagnostice automatickou kresbou může samovolně dojít k uvolňování blokád a pročišťování organismu.*** Čím méně je kresba ovlivňována rozumem, tím je spolehlivější. Čím více se vzdalujeme běžnému vědomí, tím kvalitnější je kresba nejen po stránce umělecké, ale též informační.

 

Datum: Cena:
26. ledna 2013 1200/ 1000/ 800 Kč

Zálohou 500 Kč, zaslanou na účet 1052995083/0800 je možno rezervovat místo. Při její úhradě do 15.prosince činí cena kurzu 1000 Kč, stejně jako pro členy jedné domácnosti a zájemce rovněž o kurz automatického psaní, který se bude konat 27.1.2013. Pro žáky do 18 let věku platí cena 800 Kč.