SUPERLEARNING

intenzivní metoda, vedoucí k aktivní formě použití jazyka.
Alternativní nejúspěšnější forma výuky, využívající nejrůznějších mnemotechnických pomůcek a pohybu v anglofonním prostředí, určená všem věkovým kategoriím.

 

Španělština pro začátečníky formou superlearning

Osmidenní kurz, vedený Mgr. Petrem Vladykou, specialistou pro alternativní výuku jazyků  a rodilým mluvčím.

Datum:

Cena:

14.- 21. července 2012

7000/ 7100/ 6900/ 6800/ 4500 Kč

Účast  je  možno  zajistit  zasláním  přihlášky.  Při  úhradě  zálohy 2500 Kč  na  účet 1052995083/0800 do 29.2.2012 se snižuje cena  na  6800 Kč, do 31.3.2012 na 6900 Kč, do 30.4. 2012 na 7000 Kč a  do  31.5.2012  na  7100 Kč. Pro další  rodinné  příslušníky platí cena kurzu 4500 Kč.
Prosíme potenciální zájemce, aby se přihlásili co nejdříve,  abychom  věděli, s kolika účastníky máme počítat.

ilustrace Lucie Čapková - https://parez.aspone.cz